Открити процедури

Открити процедури

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски заведения, училища, млечни кухни и социални патронажи на територията на община Ветово

14.01.2016 18:05:48

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски заведения, училища, млечни кухни и социални патронажи на територията на община Ветово

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ Васил Левски - гр. Ветово, община Ветово

06.01.2016 16:25:58

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ Васил Левски - гр. Ветово, община Ветово, 2016 г.

Основен ремонт на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улици в община Ветово

09.07.2015 17:19:00

Основен ремонт на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улици в община Ветово