Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ Васил Левски - гр. Ветово, община Ветово

Обявление

06.01.2016 13:55:00

Обявление

Решение за откриване

06.01.2016 13:55:00

Решение за откриване

Технически инвестиционен проект

06.01.2016 13:54:24

Технически инвестиционен проект

Образци

06.01.2016 13:54:00

Образци (1-13)

КСС (Образец 14)

06.01.2016 13:53:00

КСС (Образец 14)

Проект на договор

06.01.2016 13:53:00

Проект на договор