Март 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Преходни публикации по обществени поръчки, публикувани преди 01.01.2015 г.

Настоящият раздел е създаден във връзка с промяна на платформата, обслужваща Профила на купувача на Община Ветово с цел съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, влезли в сила от 01.10.2014 г. 

Обществените поръчки, публикувани преди 01.01.2015 година може да разгледате на адрес: www.vetovo.com, в раздел "Обществени поръчки-профил на купувача" от менюто вляво.

Тук, в този раздел, ще откриете всички преходни публикации по стартиралите преди 01.01.2015 г. процедури - протоколи, договори, информация за плащания, информация за изпълнени договори и т.н.