Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Преходни публикации по процедури по ЗОП

Настоящият раздел е създаден във връзка с промяна на платформата, обслужваща Профила на купувача на Община Ветово с цел съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, влезли в сила от 01.10.2014 г. 

Обществените поръчки, публикувани преди 01.01.2015 година може да разгледате на адрес: www.vetovo.com, в раздел "Обществени поръчки-профил на купувача до 31.12.2014 г." от менюто вляво.

Тук, в този раздел, ще откриете всички преходни публикации по стартиралите преди 01.01.2015 г. процедури - протоколи, договори, информация за плащания, информация за изпълнени договори и т.н.

Доставка на дизелово гориво за отопление на училища и детски градини

16.01.2015 11:10:00

Доставка на дизелово гориво за отопление на училища и детски градини на територията на община Ветово (Процедура на договаряне без обявление, при условията на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП)

Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици 00645-2014-0006

08.01.2015 22:25:00

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за „Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово"

Управление и отчитане на проект Рехабилитация на общински път Кривня – Сеново 00645-2014-0002

08.01.2015 21:59:00

Избор на консултант по управление и отчитане на проект: Рехабилитация на общински път – Русе 2052/ІІІ – 2003/ с. Кривня – гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе

Рехабилитация на общински път Кривня – Сеново 00645-2014-0002

08.01.2015 21:59:00

Избор на изпълнител по проект: Рехабилитация на общински път – Русе 2052/ІІІ – 2003/ с. Кривня – гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе

Избор на изпълнител на пристройка на ОбА 00645-2014-0005

08.01.2015 20:37:51

Избор на изпълнител по проект: Пристройка към административната сграда на общинска администрация, гр. Ветово

Доставка на хранителни продукти 00645-2014-0007

08.01.2015 19:46:43

"Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища, млечни кухни и социални патронажи на територията на община Ветово"

Зимно поддържане общинска пътна мрежа 00645-2014-0008

07.01.2015 14:08:00

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската пътна мрежа в община Ветово

Сметосъбиране 00645-2014-0004

06.01.2015 15:31:00

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Ветово.