Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Доставка на хранителни продукти 00645-2014-0007

"Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища, млечни кухни и социални патронажи на територията на община Ветово"

Предметът на поръчката е доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища, млечни кухни и социални патронажи на територията на Община Ветово. Основни цели на поръчката: Осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на потребителите, ползващи социалните услуги и децата, посещаващи детските заведения; Осигуряване правилен режим на хранене на лицата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му; Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на потребителите. Поръчката включва две обособени позиции: ПОЗИЦИЯ №1 – Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища, млечни кухни и социални патронажи в гр. Ветово, гр. Сеново, с. Смирненски и с. Кривня. ПОЗИЦИЯ №2 – Доставка на хранителни продукти за ОДЗ, СОУ и млечна кухня – гр. Глоджево.

Краен срок за получаване на оферти: 29/12/2014 16:55

Информация и съдържание на преписката по процедурата в АОП

Информация и документи по процедурата в стария профил на купувача на възложителя.

Обособена позиция 1

20.02.2015 10:46:00

Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища, млечни кухни и социални патронажи в гр. Ветово, гр. Сеново, с. Смирненски и с. Кривня

Обособена позиция 2

20.02.2015 10:46:00

Доставка на хранителни продукти за ОДЗ, СОУ и млечна кухня – гр. Глоджево

Протоколи и доклади

02.02.2015 10:39:00

"Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища, млечни кухни и социални патронажи на територията на община Ветово"

Решения по чл. 38 от ЗОП

02.02.2015 10:32:00

"Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища, млечни кухни и социални патронажи на територията на община Ветово"

Съобщение за отваряне на ценови оферти

15.01.2015 13:35:00

Съобщение за отваряне на ценови оферти