Март 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици 00645-2014-0006

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за „Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово"

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за "Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Ветово". В обекта на поръчката са включени следните пътища и улици: 1. Основен ремонт на общински път RSE 3055 Ветово - м. "Ова гьол" 2. Основен ремонт на общински път RSE 3056 Ветово - м. "Лагера" - Смирненски 3. Основен ремонт на общински път RSE 2011 Русе - Писанец 4. Основен ремонт на общински път RSE 3063 Сеново - Депо ТБО 5. Основен ремонт на общински път RSE 3070 Глоджево - Гробищен парк 6. Текущ ремонт на улици - гр. Ветово 7. Текущ ремонт на улици с. Смирненски 8. Текущ ремонт на улици гр. Сеново 9. Текущ ремонт на улици с. Глоджево

Информация и съдържание на преписката по процедурата в АОП

Информация и документи по процедурата в стария профил на купувача на възложителя.