Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Сметосъбиране 00645-2014-0004

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Ветово.

Информация и съдържание на преписката по процедурата в АОП

Информация и документи по процедурата в стария профил на купувача на възложителя.

Информация за плащанията

06.01.2015 15:45:00

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Ветово.