Март 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Зимно поддържане общинска пътна мрежа 00645-2014-0008

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската пътна мрежа в община Ветово.

Предметът на поръчката е предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската пътна мрежа в община Ветово" , включваща три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската пътна мрежа“ с обща дължина 15.600км. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път № RSE 1135 – от с.Смирненски до разклона на с.Тетово“ с дължина 2.000 км; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската пътна мрежа в община Ветово“ с обща дължина 5.100км.

Информация и съдържание на преписката по процедурата в АОП

Информация и документи по процедурата в стария профил на купувача на възложителя.

Информация за плащанията

24.02.2015 09:37:00

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската пътна мрежа в община Ветово"

Документи за гаранциите

26.01.2015 16:18:00

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската пътна мрежа в община Ветово"

Решения по чл. 38 от ЗОП

07.01.2015 14:17:00

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската пътна мрежа в община Ветово

Протоколи и доклади

07.01.2015 14:07:59

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочистване на пътища от общинската пътна мрежа в община Ветово