Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Преходни публикации по публични покани

Настоящият раздел е създаден във връзка с промяна на платформата, обслужваща Профила на купувача на Община Ветово с цел съблюдаване изискванията на Закона за обществените поръчки, влезли в сила от 01.10.2014 г. 

Обществените поръчки, публикувани преди 01.01.2015 година може да разгледате на адрес: www.vetovo.com, в раздел "Обществени поръчки-профил на купувача до 31.12.2014 г." от менюто вляво.

Тук, в този раздел, ще откриете всички преходни публикации по стартиралите преди 01.01.2015 г. процедури - протоколи, договори, информация за плащания, информация за изпълнени договори и т.н.

Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане по проект: Пристройка към административна сграда на Общинска администрация – гр. Ветово

19.01.2015 10:36:00

Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане по проект: Пристройка към административна сграда на Общинска администрация – гр. Ветово. Публична покана от 12.06.2014 г. Срок за подаване на офертите: 20.06.2014 г.

Изпълнение на обучения по ключови компетентности

15.01.2015 10:02:10

Изпълнение на обучения по ключови компетентности

Почистване на замърсени с битови отпадъци терени в гр. Ветово

12.01.2015 13:32:00

Почистване на замърсени с битови отпадъци терени в гр. Ветово

Снегопочистване на улици в община Ветово през 2014/2015

09.01.2015 14:43:00

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по зимно поддържане и снегопочиствавне на улици в община Ветово през експлоатационния период на 2014/2015 г.

Продълбочаване и прочистване на коритото на р.Бели Лом в Кривня

09.01.2015 14:21:00

Избор на изпълнител по проект: Продълбочаване и прочистване на коритото на р.Бели Лом, компроментирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв.56 до кв. 47 на територията на с. Кривня с обща дължина 2250 м.

Офис обзавеждане и техника за пристройка на ОбА-Ветово

08.01.2015 22:41:00

Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и техника по проект: Пристройка към административна сграда на Общинска администрация – гр. Ветово. Публична покана от 03.06.2014 г. Срок за подаване на оферти: 11.06.2014 г.