Доставка на дизелово гориво за отопление S-0.001% за нуждите на детски и учебни заведения в община Ветово през отоплителен сезон 2016/2017 година

Обявление

19.10.2016 17:35:20

Решения

01.12.2016 17:26:00

Договори и споразумения

20.12.2016 11:28:24

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения