Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Указания за подготовка на офертите 2020-05-08 19:07:35 Изтеглете файл
Технически спецификации 2020-05-08 19:07:20 Изтеглете файл
Проект на договор 2020-05-08 19:07:05 Изтеглете файл
Образци 2020-05-08 19:06:36 Изтеглете файл
Образец на еЕЕДОП, генериран чрез Информационната система за еЕЕДОП 2020-05-08 19:05:50 Изтеглете файл