„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Ветово по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ветово 2016-2020“

Обявление

22.05.2018 16:18:24

Документи по приключване

10.01.2020 20:59:50

Обявления за приключване на договорите за обществена поръчка