„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Ветово по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ветово 2016-2020“

Обявление

22.05.2018 16:18:24