Документи по приключване

Линк към обявлението, публикувано в РОП, по обособена позиция 1.

Линк към обявлението, публикувано в РОП, по обособена позиция 2.

Линк към обявлението, публикувано в РОП, по обособена позиция 3.

Линк към обявлението, публикувано в РОП, по обособена позиция 4.

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП4 2020-01-10 20:58:56 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП2 2020-01-10 20:58:11 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП1 2020-01-10 20:57:16 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП3 2020-01-10 20:55:01 Изтеглете файл