Обявления за възложена поръчка

 

 

Заглавие Дата Файл
Обявление за изменение на ОП4 2020-05-27 16:37:45 Изтеглете файл
Обявление за изменение на ОП3 2020-05-27 16:37:12 Изтеглете файл
Обявление за изменение за ОП1 2020-05-27 16:35:08 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка -- ОП2 не е възложена 2019-06-20 15:04:03 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка по ОП 1, 3 и 4 2019-06-20 15:01:50 Изтеглете файл