Протоколи и доклади

Заглавие Дата Файл
Протокол № 3 за отваряне на ценови предложения 2019-04-18 16:14:34 Изтеглете файл
Протокол № 2 за разглеждане на допълнително представени документи 2019-04-18 16:13:31 Изтеглете файл
Протокол №1 за отваряне, разглеждане и оценка на представените оферти 2019-03-28 15:57:33 Изтеглете файл