Решения по чл. 38 от ЗОП

Заглавие Дата Файл
Решение 257/17.06.2019 2019-06-17 15:17:48 Изтеглете файл
Решение № 161 за класиране на участници 2019-04-18 16:23:23 Изтеглете файл
Решение № 160 за класиране на участници 2019-04-18 16:22:16 Изтеглете файл
Решение № 159 за класиране на участници 2019-04-18 16:21:19 Изтеглете файл
Решение № 158 за класиране на участници 2019-04-18 16:20:09 Изтеглете файл