Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Проект на договор 2017-12-13 20:23:20 Изтеглете файл
Технически спецификации 2017-12-13 20:22:30 Изтеглете файл
Указания за подготовка на образците на документите и образци на документи 2017-12-13 20:21:48 Изтеглете файл
Титул, съдържание и указания, необходими за подготовката на офертите за участие в процедурата 2017-12-13 20:19:48 Изтеглете файл