Решения за класиране на участниците

Заглавие Дата Файл
Решение №26/22.01.2019 г. за изменение на Решение №550/28.12.2018 г. 2019-01-22 17:00:27 Изтеглете файл
Решение 553/28.12.2018 г. по обособена позиция №4 2018-12-28 18:41:22 Изтеглете файл
Решение 552/28.12.2018 г. по обособена позиция №3 2018-12-28 18:40:56 Изтеглете файл
Решение 551/28.12.2018 г. по обособена позиция №2 2018-12-28 18:40:26 Изтеглете файл
Решение 550/28.12.2018 г. по обособена позиция №1 2018-12-28 18:39:26 Изтеглете файл