Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в община Ветово