Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Планово техническо задание, включително становища на РИОСВ и Министерство на културата 2017-11-03 18:48:50 Изтеглете файл
Методика за оценка 2017-11-03 18:48:01 Изтеглете файл
УКАЗАНИЯ за подготовка на образците 2017-11-03 18:46:59 Изтеглете файл
Указания за подготовка на офертите 2017-11-03 18:45:24 Изтеглете файл
Проект на договор 2017-11-03 18:44:44 Изтеглете файл
Образци 2017-11-03 18:44:12 Изтеглете файл
Технически спецификации 2017-11-03 18:43:12 Изтеглете файл
Заглавна страница 2017-11-03 18:42:11 Изтеглете файл