Основен ремонт на улици в община Ветово

Връзка към преписката в Агенция по обществени поръчки.

Решение за откриване

29.12.2017 18:57:34

Решение за откриване

Обявление

29.12.2017 18:58:42

Обявление

Документация за участие

29.12.2017 18:59:38

Документация за участие

Образец №4 КСС

29.12.2017 19:00:55

Образец №4 КСС

Протоколи за разглеждане и оценка на представените оферти

06.02.2018 15:20:48

Протоколи за разглеждане и оценка на представените оферти в публично състезание на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улици в община Ветово"

Решене за определяне на изпълнител на обществена поръчка

06.02.2018 15:52:04

Решене за определяне на изпълнител на обществена поръчка