Основен ремонт на улици в община Ветово

ПРЕКРАТЕНА

Съобщения

16.08.2017 22:08:20

Решение за откриване

27.07.2017 14:08:59

Решение за откриване

Обявление

27.07.2017 14:09:40

Обявление

Документация за участие

27.07.2017 14:14:36

Документация за участие

Образци в docx формат(формат на MS Word) за попълване

27.07.2017 14:12:26

Образци в docx формат(формат на MS Word) за попълване

КСС (Образец №4) за попълване

27.07.2017 14:10:42

КСС (Образец №4) за попълване