Разяснения по документацията

Заглавие Дата Файл
Разяснения относно процедура за възлагане на общетсвтена поръчка с предет "Основен ремонт на улиците в община Ветово" 2017-11-03 11:09:36 Изтеглете файл
Разяснение по документация 2017-08-11 09:02:34 Изтеглете файл