Почистване на замърсени с отпадъци терени на територията на община Ветово през 2019 г.

 

Обявление

17.01.2019 16:51:40

Решения

12.03.2019 16:24:18

Договори и споразумения

08.05.2019 14:32:10

Договорите за обществени поръчки