Документи по приключване

Линк към обявлението, публикувано в РОП, по обособена позиция 1.

Линк към обявлението, публикувано в РОП, по обособена позиция 2.

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП2 2020-01-10 20:21:07 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП1 2020-01-10 20:16:49 Изтеглете файл