Решения

Заглавие Дата Файл
Решение №129/05.04.2019 за изменение на Решение №83/12.03.2019 за определяне на изпълнител по ОП2 2019-04-05 14:50:16 Изтеглете файл
Решение за класиране и определяне на изпълнител по обособена позиция №2 2019-03-12 16:25:53 Изтеглете файл
Решение за класиране и определяне на изпълнител по обособена позижия № 1 2019-03-12 16:24:28 Изтеглете файл