Почистване на замърсени с отпадъци терени на територията на община Ветово

Обявление

19.05.2017 16:11:23

Договори и споразумения

12.07.2017 15:35:51

Договорите за обществени поръчки

Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

22.05.2017 14:34:39

Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП.