Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП.

Заглавие Дата Файл
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 2017-05-22 14:33:37 Изтеглете файл