ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С ОТПАДЪЦИ ТЕРЕНИ В ОБЩИНА ВЕТОВО ПРЕЗ 2018

Връзка към преписката в АОП.

Обявление

03.01.2018 16:11:23

Решения

21.02.2018 16:03:42

Договори и споразумения

29.03.2018 12:17:34

Договорите за обществени поръчки

Документи по приключване

09.01.2019 13:31:52

Документи по приключване