„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод“ по две обособени позиции.

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – улица „Плиска“ и част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“; Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“

Линк към преписката в РОП на АОП

Обявление

10.03.2020 17:48:35

Протоколи и доклади от дейността на комисията

15.05.2020 15:58:47

Протоколи и доклади от дейността на комисията

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители

15.05.2020 15:54:59

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители

Документи по приключване

19.07.2021 16:45:00

Документи по приключване