„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод“ по две обособени позиции.

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – улица „Плиска“ и част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“; Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“

Линк към преписката в РОП на АОП

Съобщение за отваряне на ценови предложения

29.04.2020 16:30:27

Съобщение за отваряне на ценови предложения