Протоколи и доклади от дейността на комисията

Заглавие Дата Файл
Протокол №1 от 31.03.2020 г. 2020-05-15 15:58:22 Изтеглете файл
Протокол №2 от 24.04.2020 г. 2020-05-15 15:58:02 Изтеглете файл
Протокол №3 от 07.05.2020 г. 2020-05-15 15:56:56 Изтеглете файл
Окончателен протокол от 08.05.2020 г. 2020-05-15 15:56:14 Изтеглете файл