Технически инвестиционен проект за обособена позиция 1

Заглавие Дата Файл
Ситуация ЕТАП 1 Плиска и Преслав 2020-03-10 18:04:15 Изтеглете файл
Заповед за етапност Плиска и Преслав 2020-03-10 18:03:44 Изтеглете файл
Разрешение за строеж Плиска и Преслав 2020-03-10 18:02:32 Изтеглете файл
ТИП ОбП1 Част ПУСО 2020-03-09 13:00:58 Изтеглете файл
ТИП ОбП1 Част ПБЗ 2020-03-09 13:00:20 Изтеглете файл
ТИП ОбП1 Част Организация и безопасност на движението и ВОБД 2020-03-09 12:59:12 Изтеглете файл
ТИП ОбП1 Част Геодезия и пътна 2020-03-09 12:57:49 Изтеглете файл
ТИП ОбП1 част ВиК 2020-03-09 12:55:43 Изтеглете файл