Технически инвестиционен проект за обособена позиция 2

Заглавие Дата Файл
Ситуация ЕТАП 1 Преслав 2020-03-10 18:06:25 Изтеглете файл
Заповед за етапност Преслав 2020-03-10 18:06:06 Изтеглете файл
Разрешение за строеж Преслав 2020-03-10 18:05:08 Изтеглете файл
ТИП за ОбП2 Част ПУСО 2020-03-09 13:23:57 Изтеглете файл
ТИП за ОбП2 Част ПБЗ 2020-03-09 13:23:17 Изтеглете файл
ТИП за ОбП2 Част ОБД И ВОБД 2020-03-09 13:22:23 Изтеглете файл
ТИП за ОбП2 Част Геодезия и пътни работи 2020-03-09 13:21:14 Изтеглете файл
ТИП за ОбП2 част ВиК 2020-03-09 13:20:10 Изтеглете файл