Сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци от населените места на територията на община Ветово

Връзка към преписката в АОП

*Документацията на обществената поръчка ще бъде/е добавена след публикуване на обявлението в Официалния вестник(ОВ) на ЕС.

Обявление

08.10.2018 21:32:21

Документи по приключване

11.06.2021 10:49:16

Документи по приключване