Октомври 2018
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
2. 08.10.2018 21:32 Обявление
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци от населените места на територията на община Ветово

Връзка към преписката в АОП

*Документацията на обществената поръчка ще бъде/е добавена след публикуване на обявлението в Официалния вестник(ОВ) на ЕС.

Обявление

08.10.2018 21:32:21