Документация за участие

Приложение №1 от образците(еЕЕДОП) ще бъде/е добавено и достъпно като отделен файл в секцията на обществената поръчка след публикуване на обявлението в ОВ на ЕС.

Всички образци за попълване(с изключение на еЕЕДОП, който се предоставя в друг формат и се попълва съобразно указанията в документацията) са достъпни и в docx формат в секцията на обществената поръчка.

Заглавие Дата Файл
еЕЕДОП Приложение №1 от образците за попълване 2018-10-10 22:03:39 Изтеглете файл
Документация за участие в обществената поръчка 2018-10-09 18:59:52 Изтеглете файл