Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ Васил Левски - гр. Ветово, община Ветово

КСС (Образец №5)

17.06.2016 17:02:55

КСС (Образец №5)

Проект на договор

17.06.2016 17:02:48

Проект на договор

Технически спецификации на основните материали и оборудване

17.06.2016 17:02:40

Технически спецификации на основните материали и оборудване

Технически спецификации

17.06.2016 17:02:32

Технически спецификации

Образци

17.06.2016 17:02:02

Технически инвестиционен проект(ТИП - сканиран)

17.06.2016 17:01:00

Технически инвестиционен проект