Технически инвестиционен проект(ТИП - сканиран)

Технически инвестиционен проект

Заглавие Дата Файл
ДЕТАЙЛИ 2016-06-17 17:00:00 Изтеглете файл
План за управление на отпадъците 2016-06-17 17:00:00 Изтеглете файл
ЧАСТ ЕЛЕКТРО 2016-06-17 16:59:00 Изтеглете файл
ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 2016-06-17 16:59:00 Изтеглете файл
ЧАСТ ОВК 2016-06-17 16:58:00 Изтеглете файл
ЧАСТ ПБЗ 2016-06-17 16:58:00 Изтеглете файл
ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА 2016-06-17 16:57:00 Изтеглете файл
ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2016-06-17 16:54:00 Изтеглете файл
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА 2016-06-17 16:51:00 Изтеглете файл