Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Ветово през 2017 г.

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Ветово през 2017 г.

Обявление

09.01.2017 15:59:04

Договори и споразумения

20.02.2017 16:28:02

Договори за обществени поръчки