Протоколи и доклади

Протокол за разглеждане и иценка на представените оферти в публично състезание за възлагане на общестевена поръчка с предмет "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа  на територията на община Ветово през 2017 година"

Заглавие Дата Файл
Протокол №1 2017-02-03 17:00:54 Изтеглете файл