ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО през 2018 год.

Обявление

04.12.2017 21:33:59

Договори и споразумения

12.02.2018 08:59:27

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Съобщения

29.12.2017 11:41:28

Съобщения

Информация за промяна на датата и часа на отваряне на офертите

14.12.2017 16:08:12

Информация за промяна на датата и часа на отваряне на офертите