ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО през 2018 год.

Информация за промяна на датата и часа на отваряне на офертите

14.12.2017 16:08:12

Информация за промяна на датата и часа на отваряне на офертите