„Зимно поддържане на общински път RSE 1135 /III- 2001, Ветово-Глоджево/-Смирненски-граница общ. (Ветово-Русе) – Тетово / RSE 3147/ от с. Смирненски до разклона на с. Тетово“

Преписката в АОП

Покана за участие в преговори в процедура по "пряко договаряне"

27.12.2019 15:23:14

Покана за участие в преговори в процедура по "пряко договаряне"