Протоколи и доклади от работа на комисията

Заглавие Дата Файл
Доклад от работа на комисията 2020-01-03 16:27:38 Изтеглете файл
Протокол от преговори 2020-01-03 16:27:21 Изтеглете файл
Протокол от отваряне на оферта 2020-01-03 16:26:17 Изтеглете файл