„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията на Община Ветово през 2020 година по седем обособени позиции“

00645-2019-0004

Обявление

29.11.2018 22:47:08

Документи по приключване

22.01.2021 14:34:48

Документи по приключване