„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията на Община Ветово през 2020 година по седем обособени позиции“

00645-2019-0004

Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция №2

11.12.2019 16:42:31

Решение №569/11.12.2019г. за прекратяване на процедурата по обособена позиция №2

Съобщение за отваряне на ценови предложения

10.12.2019 16:28:34

Съобщение за отваряне на ценови предложения