Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Образец №2 ЕЕДОП 2019-11-29 16:07:08 Изтеглете файл
IV. Образци(в docx формат) 2019-11-29 16:05:38 Изтеглете файл
III. Проект на договор 2019-11-29 16:05:14 Изтеглете файл
II. Технически спецификации 2019-11-29 16:04:21 Изтеглете файл
I. Указания за подготовка на офертите 2019-11-29 16:03:02 Изтеглете файл