ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО ПРЕЗ 2019 г.

00645-2018-0006

Обявление

29.11.2018 22:47:08

Документи по приключване

08.01.2020 18:09:47

Обявления за приключване на договорите за обществена поръчка