ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО ПРЕЗ 2019 г.

Обявление

29.11.2018 22:47:08