Решения за класиране на участниците

Заглавие Дата Файл
Решение №549/28.12.2018 г. за обособена позиция №4 2018-12-28 18:51:48 Изтеглете файл
Решение №548/28.12.2018 г. за обособена позиция №3 2018-12-28 18:51:22 Изтеглете файл
Решение №547/28.12.2018 г. за обособена позиция №2 2018-12-28 18:50:55 Изтеглете файл
Решение №546/28.12.2018 г. за обособена позиция №1 2018-12-28 18:49:23 Изтеглете файл