Предоставянето на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Ветово през експлоатационния период на 2015 - 2016

предоставянето на услуги  за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Ветово през експлоатационния период на 2015 - 2016

Публична покана

01.01.1970 02:00:00

Документация

01.01.1970 02:00:00

Образци, техн. спецификация, указания

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите

17.12.2015 12:01:13

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите